საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებლებისთვის | ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო