ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა
 
ჯეს-ის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მაგდა ნასყიდაშვილი გადაცემაში „თქვენი კლინიკა“
 
ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიული და სტაციონარული კომპონენტების განმახროციელებელია ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო, რომელიც პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა მომსახურებას სრულად ანაზღაურებს.
 
იხილეთ ვიდეო.