შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1 დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის (CGM) მოხმარების წესები

       

 ენსორი ▶️


 სერტერი ▶️


 ტრანსმიტერი (გადამცემი) ▶️


სენსორის მიმაგრების წესი - იხილეთ ვიდეო  ▶️

 

სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის სენსორის მოხმარების წესები - იხილეთ ვიდეო ▶️


 გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემა ▶️

 

 ინფორმაცია CGM სისტემის მწარმოებლისგან ▶️