ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის კმაყოფილების კითხვარი | ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის კმაყოფილების კითხვარი

🔹 სარგებლობთ თუ არა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით?

🔹 ბოლოს რომელ რეგიონში ისარგებლეთ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით?

🔹 რამდენად კმაყოფილი ხართ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მომსახურების ხარისხით?

🔹 კმაყოფილი ხართ თუ არა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების მომსახურებით?

☑️ მოგვწერეთ თქვენი  შენიშვნები  და/ან რეკომენდაციები ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მომსახურებასთან  დაკავშირებით

გთხოვთ შეავსოთ ინფორმცია