ამ ეტაპზე, ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში კონკურსი არ მიმდინარეობს.

 

https://www.hr.gov.ge