სასარგებლო ბმულები


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო


დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი


სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო


ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი


სოციალური მომსახურების სააგენტო


დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო


სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო


საქართველოს მთავრობა


საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო


საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო


თბილისის მერია


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი