ქ.თბილისი

  იმერეთი

 კახეთი

  ქვემო ქართლი

  შიდა ქართლი

  მცხეთა-მთიანეთი

  სამცხე-ჯავახეთი

  გურია

  რაჭა-ლეჩხუმ  ქვემო სვანეთი

  სამეგრელო-ზემო სვანეთი

  აჭარა