საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთა სია

სტრუქტურული ერთეულის დასახელება

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი

საკონტაქტო ინფორმაცი

შიდა აუდიტის სამსახური

მამუკა გოგაშვილი

mgogashvili@ssa.gov.ge

იურიდიული დეპარტამენტი

მაია შავშიშვილი

mshavshishvili@ssa.gov.ge

საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტი

თინათინ აზალაძე

tazaladze@moh.gov.ge

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი

კახაბერ ჩხარტიშვილი

kchkhartishvili@ssa.gov.ge

ეკონომიკური დეპარტამენტი

მაია ქიმერიძე

mkimeridze@moh.gov.ge

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

მარინე ქვარაია

mkvaraia@moh.gov.ge

შესყიდვების დეპარტამენტი

ფრიდონ ალავიძე

phalavidze@moh.gov.ge

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

დიმიტრი ჩხეიძე

dchkheidze@ssa.gov.ge

 

საკონტაქტო ტელეფონი:

                                              1505 - უზრუნველყოფს სატელეფონო გადამისამართებას შესაბამის პასუხისმგებელ პირთან.