ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულება  PDF გადმოწერა