საქართველოს კანონები

,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ'' საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე''  PDF გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პრეზიდენტი • N489-IVმს-Xმპ • 25/05/2021


,,ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ’’   PDF გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • N6245-Iს • 22/05/2012


,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №5069 • 27/06/2007


,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №3451 • 10/07/2006


,საექიმო საქმიანობის შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №904 • 08/06/2001


,,პაციენტის უფლებების შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №283 05/05/2000


,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №2052 • 25/05/1999


,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ''   PDF   გადმოწერე

საქართველოს კანონი • საქართველოს პარლამენტი • №1139 • 10/12/1997