ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით
2020 წელი