ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

2022 წლის II კვარტლის მდგომარეობით 
2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით
წლიური ანგარიში 01.01.2022. წლის მდგომარეობით
2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით
2020 წელი