ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

2022 წლის III კვარტლის მდგომარეობით(01.10.2022 წლის მდგომარეობით)
2022 წლის II კვარტლის მდგომარეობით (01.07.2022 წლის მდგომარეობით)
2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით(01.04.2022 წლის მდგომარეობით)
წლიური ანგარიში 01.01.2022. წლის მდგომარეობით
2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით
2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით
2020 წელი