ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

ცენტრალური ოფისი

მისამართი: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთელის გამზირი 144

ელ-ფოსტა: infonha@moh.gov.ge

ტელეფონი: 1505

იმერეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N26

აჭარის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. N2ა

         კახეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. N41

სამეგრელო –ზემო სვანეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. N106

შიდა ქართლის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. გორი, სტალინის ქ. N48

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. ახალციხე, კეცხოველის ქ. N6

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა–რაჭის ქ. N11

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. მცხეთა, მირიან მეფის ქ. N30

ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახური

მისამართი: ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. N5ა

გურიის რეგიონული სამსახური

მისამართი ქ. ოზურგეთი, ვიქტორ დოლიძის ქ. N7