ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსების შედეგები


 

       
2020 წელი 2021 წელი