ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსების შედეგები


 

     
2020 წელი 2021 წელი 2021 წელი