ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავ­ტოსატრანსპორტო საშუალებები

01.07.2021 მდგომარეობით
07.04.2021 მდგომარეობით