ბრძანება  №MOH 6 22 00000002 - 08 ივნისი, 2022 წელი

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობისსახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სპინალური კუნთოვანი ატროფიით დაავადებულთათვის სპეციფიკური მედიკამენტის გაცემის წესი’’