ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  სეზონური გრიპისა და COVID-19 –ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვისრეფერალის უზრუნველყოფა
N11.1 რეფერალის ფორმა (112 ზარები)
  სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (ინდივიდუალური რეფერალი)
N11 ინდრეფერალის ფორმა
კოდები
  ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია
N15 ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია-ფორმა
  შპს „აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი“ - კორონავირუსის გავრცელების არეებიდან შემოსული მგზავრების კარანტინი
N30-აბასთუმანი - კარანტინი