ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება
N5 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  ჰემოფილიით და სისხლის შედედებით სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  ჰემოფილიით და სისხლის შედედებით სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება
N13 ამბულატორიული ფორმა
კოდები