დადგენილება №500 – 08ოქტომბერი, 2021 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №472 – 22 სექტემბერი, 2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №457 - 10 სექტემბერი, 2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-107/ - 13 სექტემბერი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №452 - 07 სექტემბერი, 2021 წელ

‘’2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №390 - 02 აგვისტო, 2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №10-79/ - 22 ივლისი, 2021 წელი

"სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფარმაცევტული კომპანია ,,Gilead”-ის მხრიდან დონაციის სახით მიღებული და სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრისთვის’’ გადაცემული მედიკამენტ ,,რემდესივირის (Veklury)’’ ხარჯთაღრიცხვის ფორმის დამტკიცების შესახებ"


დადგენილება №309 - 29 ივნისი,  2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №10-33/ - 02 აპრილი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვისსახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვისკომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებსსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებშიანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №10-8/ - 03 თებერვალი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“


დადგენილება №828 - 31 დეკემბერი, 2020 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"  (განახლებულია 10.09.2021წ.)


დადგენილება №322 - 23 მაისი, 2020 წელი

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 10.09.2021წ.)