ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები